ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

انتشار دوفصلنامه سلفی پژوهی شماره 2

* بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت / حسین قاضی زاده - مهدی فرمانیان
* نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت، با نظر به آیه وَرَفَعَ أَبَوَیهِ عَلَی الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا... / یزدان محمدی - قادر حیدری فسائی
* راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه / کامیار صداقت ثمرحسینی
* بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعة / ابوالفضل قاسمی - فتح الله نجارزادگان
* ردی بر کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر / مرتضی ترابی
* بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز / احمد علیداد - سید حسن آل مجدد

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مجله سلفی پژوهی انتشار دوفصلنامه سلفی پژوهی شماره 2